Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
51.
Zarządzenie Nr 7/MON z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2020.03.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.03.18 14:18
Treść aktu: