Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
49.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 16:58
Treść aktu: