Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
48.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwa "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"
Minister Obrony Narodowej 2017.03.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.03.02 09:39
Treść aktu: