Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
459.
Zarządzenie Nr 119/MON z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie statutu Jednostki budżetowej oraz utraty mocy zarządzenia w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.12.27 12:25
Treść aktu: