Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
458.
Zarządzenie Nr 118/MON z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2012.12.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.12.27 10:26
Treść aktu: