Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
441.
Zarządzenie Nr 117/MON z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.11.30 10:55
Treść aktu: