Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
44.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie utworzenia podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej, realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.03.17 10:00
Treść aktu: