Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Zarządzenie Nr 7/MON z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2018.04.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.04.19 14:23
Treść aktu: