Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2022.03.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.03.16 15:55
Treść aktu: