Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
424.
Zarządzenie Nr 116/MON z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.11.12 12:23
Treść aktu: