Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
423.
Zarządzenie Nr 115/MON z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu 1. Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2012.11.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.11.12 12:20
Treść aktu: