Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
42.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu 10 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.16 11:05
Treść aktu: