Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
411.
Zarządzenie Nr 39/MON z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 12:09
Treść aktu: