Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
41.
Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu z przychodnią - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.16 11:03
Treść aktu: