Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
407.
Zarządzenie Nr 38/MON z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.12.31 11:31
Treść aktu: