Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
407.
Zarządzenie Nr 114/MON z dnia 23 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.23
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.23 11:56
Treść aktu: