Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
402.
Zarządzenie Nr 113/MON z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 13:57
Treść aktu: