Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
401.
Zarządzenie Nr 112/MON z dnia 12 października 2012 r. uchylajace zarządzenie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) oraz ustanowienia kierownika jednostki budżetowej dysponentem środków budżetu państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 13:31
Treść aktu: