Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
400.
Zarządzenie Nr 45/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej i loty obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.30 11:50
Treść aktu: