Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Zarządzenie Nr 7/MON z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.16 10:47
Treść aktu: