Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
399.
Zarządzenie Nr 44/MO N z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.30 11:49
Treść aktu: