Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Zarządzenie Nr 6/MON z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej"
Minister Obrony Narodowej 2012.02.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.16 10:44
Treść aktu: