Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Zarządzenie Nr 6/MON z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej - Narodowe Centrum Kryptologii na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz nadania statutu Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2019.03.06
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.03.06 08:42
Treść aktu: