Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowejlub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania
Minister Obrony Narodowej 2018.04.11
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.04.11 13:02
Treść aktu: