Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
388.
Zarządzenie Nr 35/MON z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania ststutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.12.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.12.17 11:45
Treść aktu: