Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
387.
Zarządzenie Nr 34/MON z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem
Minister Obrony Narodowej 2014.12.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.12.17 11:43
Treść aktu: