Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
384.
Zarządzenie Nr 110/MON z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.08 08:49
Treść aktu: