Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.04.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.04.09 13:38
Treść aktu: