Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
378.
Zarządzenie Nr 43/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 10:55
Treść aktu: