Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
368.
Zarządzenie Nr 42/MON z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.19 12:39
Treść aktu: