Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
366.
Zarządzenie Nr 108/MON z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.02 11:53
Treść aktu: