Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
365.
Zarządzenie Nr 107/MON z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.02 11:50
Treść aktu: