Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
362.
Zarządzenie Nr 105/MON z dnia 20 wrzesnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostki wojskowej upoważnionej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.09.21
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.09.21 12:04
Treść aktu: