Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ceremoniału składania przysięgi przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2017.02.15
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.02.15 10:20
Treść aktu: