Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
357.
Zarządzenie Nr 104/MON z dnia 14 września 2012 r. uchylające zarzadzenie w sprawie nadania Wojskowemu Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.09.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.09.14 13:45
Treść aktu: