Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
356.
Zarządzenie Nr 40/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 12:52
Treść aktu: