Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
355.
Zarządzenie Nr 39/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 12:50
Treść aktu: