Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
354.
Zarządzenie Nr 38/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń ustanawiających święta wojskowe oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 12:47
Treść aktu: