Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
353.
Zarządzenie Nr 37/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 12:45
Treść aktu: