Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
35.
Zarządzenie Nr 5/MON z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia podmiotów leczniczych w formie jednostki wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2020.02.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.02.25 12:51
Treść aktu: