Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
345.
Zarządzenie Nr 43/MON z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2015.12.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.12.28 10:55
Treść aktu: