Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
340.
Zarządzenie Nr 44/MON z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2015.12.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.12.17 12:15
Treść aktu: