Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
34.
Zarządzenie MSZ oraz MON z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji i funkcjonowania ataszatów obrony w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2022.03.04 10:48
Treść aktu: