Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
336.
Zarządzenie Nr 102/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.30 12:44
Treść aktu: