Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
335.
Zarządzenie Nr 42/MON z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powolania komitetu audytu
Minister Obrony Narodowej 2015.12.15
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.12.15 11:32
Treść aktu: