Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
335.
Zarządzenie Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.30 12:43
Treść aktu: