Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
334.
Zarządzenie Nr 100/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego i Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych oraz ustanowienia kierowników tych jednostek budżetowych dysponentami środków budżetu państwa
Minister Obrony Narodowej 2012.08.30
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.30 12:41
Treść aktu: