Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
323.
Zarządzenie Nr 41/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu 4 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Minister Obrony Narodowej 2015.11.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.11.17 12:08
Treść aktu: