Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
323.
Zarządzenie Nr 36/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żolnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.03 12:10
Treść aktu: