Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
320.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i likwidacji izb zatrzymań
Minister Obrony Narodowej 2014.10.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.10.03 15:28
Treść aktu: